Lustra, witraże, szkła ozdobne, szyby gięte do drzwi, mebli i RTV i inne.

O FIRMIE

          Firma ANDRO-GLASS istnieje od marca 2005 roku.
          Jej w??a??cicielem jest Andrzej Zi?tal posiadaj?cy wieloletni sta?? pracy oraz du??e do??wiadczenie w prowadzeniu zak??adu szklarskiego.
          Firma produkuje szeroki asortyment produktów oraz zajmuje si? ??wiadczeniem ró??nego rodzaju us??ug.
          Przedsi?biorstwo oferuje Pa??stwu bogat? kolekcj? witra??y, luster, szkie?? ozdobnych, szyb gi?tych do drzwi, mebli oraz mebli RTV.

Oferujemy

lustra


witraże


szkła ozdobne


szyby gięte


usługi


ZAK?AD PRODUKCYJNY


"ANDRO-GLASS"
Andrzej Zi?tal
ul. Cz?stochowska 97
42-244 Mstów
tel./fax (034) 3284-186
tel. kom. 0605-248-547

SKLEP FIRMOWY 

ul.Tartakowa 64

42-200 Cz?stochowa

tel. (034) 368-18-93

 

 

 

 

wykonanie: media-access.pl